2023-2024 Burs Veren Kurum ve Kuruluşlar

style="font-family: Arial; ">21.Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı


style="font-family: Arial; ">href="http://www.yekuv.org" target="_blank">www.yekuv.org / 0212 274 15 02


15 Eylül-15 Ekim arasında
başvuran adaylar sıra numarasına göre mülakata alınıyor. Belli bir puanlamaya tabi
tutulan adaylara daha sonra burs veriliyor. Burs alabilmek için gerekli koşullar:
Öğrencinin başarılı olması, İstanbul içindeki üniversitelerin ilgili
fakültelerini bu yıl kazanması ve kaydını yaptırmış olması, eğitim desteğine
ihtiyacı olması, ailenin kırsal kesimde ikamet etmesi.


Adana
Ticaret Odası


href="http://www.adana-to.org.tr" target="_blank"> www.adana-to.org.tr /


0322 352 00 52


İktisat veya İşletme ve benzeri
bölümlerde okuyan yardıma muhtaç öğrencilere burs veriyor.


Alarko
Eğitim ve Kültür Vakfı


0212 258 61 20


Burslar karşılıksız olup
herhangi bir hizmet veya yükümlülük gerektirmez. Öğrencinin son sınıfta olması ve
alt sınıftan dersinin bulunmaması gerekir. Ekim ayında başlayan burslar 8 ay boyunca
devam ediyor.


Başbakanlık
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu


href="http://www.sydtf.basbakanlik.gov.tr/burs.htm" target="_blank"> www.sydtf.basbakanlik.gov.tr/burs.htm 0312 424 09 47


Açıköğretim Fakültesi dahil
olmak üzere üniversitelerde okuyan her öğrenci bu bursa başvurabilir. Başvurular
ekim ayının son haftası ile kasım ayının başında yapılıyor.


Çağdaş
Eğitim Vakfı


href="http://www.cev.org.tr" target="_blank">www.cev.org.tr / 0212 297 69 79


ÇEV, ilköğretim, ortaöğretim ve
yükseköğretim öğrencilerine karşılıksız burs vermektedir.


Çağdaş
Yaşamı Destekleme Derneği


href="http://www.cydd.org.tr" target="_blank">www.cydd.org.tr / 0212 252 44 33


Burs Başvuru Koşulları:


• Ailenin mali durumunun yeterli
olmaması


• Şubemizin bulunduğu illerdeki
devlet üniversitelerinde okuyor olmak (1.sınıf öğrencilerine öncelik verilecektir.)


• Başarılı olmak


• Çağdaş değerlere sahip
Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak


• Öğrenim - Harç Kredisi ve
Başbakanlık Bursu dışında burs almıyor olmak


• Sigara içmiyor olmak


Not: Anne veya babası vefat etmiş,
çok kardeşli ve okuyan kardeş sayısı fazla olan öğrenciler burs için öncelikli
olacaktır.


Hacı
Ömer Sabancı Vakfı


href="http://www.vaksa.org.tr" target="_blank">www.vaksa.org.tr / (212) 385 88 00


Maddi desteğe ihtiyacı olan
başarılı öğrencilere geri ödeme yükümlülüğü olan sosyal amaçlı burslar
veriyor. Burs için 15 Eylül - 15 Ekim günleri arasında başvurulması gerekiyor.


Hüsnü
M. Özyeğin Vakfı


href="http://www.husnuozyeginvakfi.org.tr" target="_blank"> www.husnuozyeginvakfi.org.tr / 0212 217 04 01


TC vatandaşı olan, İstanbul’da
bir devlet üniversitesinde okuyan, ÖSS sonuçlarına göre kendi puan türünde ilk 2000
öğrenci arasında olan, hazırlık veya 1. sınıf öğrencisi olan, mali desteğe
ihtiyacı olan üniversite öğrencilerinin eğitimlerini desteklemektedir. Koşulları
uyan öğrencilerin, kendi Üniversiteleri’nin Öğrenci İşleri ve/veya burs
ofislerine müracaat ederek burs başvuru formunu temin etmeleri ve gerekli belgeleri
eksiksiz olarak tamamlayarak üniversitelerine geri vermeleri gerekmektedir.


İstanbul
Büyükşehir Belediyesi


href="http://www.ibb.gov.tr" target="_blank">www.ibb.gov.tr / 0212 449 40 00


İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan çok sayıda öğrenciye eğitim yardımı
yapıyor. Ekim ortasından itibaren başvuruları kabul edecek olan kurum, aralık
ayından itibaren 7 aylık bir burs programı öngörüyor.


İstanbul
Sanayi Odası Vakfı


href="http://www.isov.org.tr" target="_blank">www.isov.org.tr / 0212 293 54 18


Üniversite ve meslek
yüksekokullarında öğrenim görenlere burs veriliyor. Burs verilecek adayı
öğrencinin öğrenim gördüğü kurum seçiyor ve vakfa bildiriyor. Teknik bölümde
okuyanlara burs sağlanıyor.


İTO
Vakfı 0212 511 41 50


İstanbul Ticaret Odası Vakfı'nın
verdiği burslarda aranılan şart; öğrencinin maddi imkânlarının yetersizliği ve
üniversitede ekonomiyle ilgili bölümlerden birinde okuyor olmasıdır.


İzmir
Büyükşehir Belediyesi


href="http://www.izmir.bel.tr" target="_blank">www.izmir.bel.tr / 0232 482 11 70


İzmir’de bulunan üniversitelerin
öğrencilerine burs imkânı sunulmaktadır. Öğrenciler, İzmir Büyükşehir
Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve
Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden başvuru formu temin edebilecekler.


İzmir
Ticaret Odası 0232 441 77 77


Öğrenim bursu karşılıksızdır.


Burs talebinde bulunan öğrencinin;


1. Bir başka kuruluştan burs
almaması,


2. Ekonomik desteğe gereksinimi
olması,


3. Başarılı bir öğrenim süreci
içinde olması ve hiç başarısız dersi bulunmaması,


4. İzmir'de ikamet ediyor olması
veya İzmir'deki öğrenim kurumlarında öğrenim görmesi gerekmektedir.


Kızılay
Gençlik Müdürlüğü


0312 430 23 00


Dernekçe verilmekte olan
karşılıksız burs yardımları, sosyal himayeye muhtaç, kendi imkânları ile tahsil
hayatlarını devam ettiremeyen öğrencilere verilmekte olup öğrencinin başarılı
olması ve sınıfta kalmaması gerekmektedir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler
sınıflarını geçtikleri ve herhangi bir şekilde öğrenimlerine ara vermedikleri
takdirde bursları tahsil hayatları boyunca devam etmektedir.


Milli
Eğitim Bakanlığı


href="http://www.meb.gov.tr" target="_blank">www.meb.gov.tr / 0312 417 50 70


Milli Eğitim Bakanlığı,
yükseköğrenim kurumlarının öğretmen yetiştiren fakültelerini ilk beş tercihi
içinde yazan ve bu bölüme girmeye hak kazanan öğrencilere dört yıl boyunca her ay
karşılıksız burs veriyor.


Sağlık
ve Eğitim Vakfı


0212 512 18 78


Başvuru Ağustos-Eylül aylarında
yapılıyor. Ağırlıklı olarak tıp fakültelerindeki öğrenciler tercih ediliyor ve
3'üncü sınıftan sonraki öğrencilere veriliyor. Burs alacaklar not ortalamalarına
göre seçiliyor.


Sema
Yazar Gençlik Vakfı


href="http://www.semayazar.org.tr" target="_blank"> www.semayazar.org.tr /


0312 440 16 16


Başarılı ve sosyoekonomik durumu
burs almasını gerektiren üniversite öğrencilerine burs veriyor. Bursun devamı her
yıl başarılı olma koşuluna bağlı. Müracaatlar ekim ayı başında sona eriyor.
Başvurular vakıftan alınacak formla yapılabiliyor.


Toplum
Gönüllüleri Vakfı


href="http://www.tog.org.tr" target="_blank">www.tog.org.tr / 0216 321 89 88


Toplum Gönüllüleri Vakfı
2005-2006 öğrenim yılından başlayarak TC vatandaşı olan öğretmen çocuklarına
(devlet ilköğretim, lise ve dengi okullarında görevli veya bu okullardan birinden
emekli bir anne ve/veya babanın çocuğu olan) burs sağlamaktadır.


Türk
Eğitim Vakfı


href="http://www.tev.org.tr" target="_blank">www.tev.org.tr / 0212 217 58 58


Vakıf her yıl yurtiçindeki tüm
üniversitelerden, maddi desteğe muhtaç ve başarılı yaklaşık 5000 öğrenciye burs
veriyor. Burs miktarı her yıl yeniden belirleniyor ve öğrenci başarılı olduğu
sürece eğitim süresi boyunca verilmeye devam ediliyor. TEV burslarıyla ilgili bilgiler
okullarda ilan ediliyor ve başvurular okullara yapılıyor.


Vehbi
Koç Vakfı


href="http://www.vkv.org.tr/egitim/bursaciklama.html" target="_blank"> www.vkv.org.tr/egitim/bursaciklama.html 0216 531 00 00


Yetenekli ancak imkânları
sınırlı olan öğrencilere burs veriyor. Hazırlık ve birinci sınıf haricindeki
öğrencilere verilen burslar için sağlıklı, derslerinde başarılı ve devletin
demokratik, hür, çağdaş ve laik düzenini içtenlikle benimsemiş olmak gerekiyor.
Burslar için seçim okul idarelerince yapılıyor. Burs almak isteyen öğrencilerin
kendi fakültelerinin dekanlığına veya okul müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.


Yaşar
Eğitim ve Kültür Vakfı


href="http://www.yasar.com.tr/vakif" target="_blank"> www.yasar.com.tr/vakif / 0232 482
22 00


Üniversitelerde, yüksek ve
ortaöğretim kurumlarında okuyan yetenekli, çalışkan, başarılı ancak maddi
olanakları kısıtlı öğrencilere, vakfın Öğrenci Burs Yönetmeliği çerçevesinde
tamamen karşılıksız burs verilmektedir. Başvurular eylül - ekim aylarında
yapılır.


Yüksek
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu


href="http://www.kyk.gov.tr" target="_blank">http://www.kyk.gov.tr / 0312 363 87 70


Yurtiçinde tüm üniversite ve
yüksekokullarda okuyan öğrencilere öğrenim kredisi ve katkı (harç) kredisi adı
altında borç veriliyor. Başvurular üniversite tercih formuyla yapılıyor.


Kaynaklar:


1) href="http://www.1884vakfi.org" target="_blank">www.1884vakfi.org


2) href="http://www.uniaktivite.net/universiteler/burslar" target="_blank"> www.uniaktivite.net/universiteler/burslarKonular